Vážení zákazníci, Děkujeme za Váš zájem o naše zboží, že si uvědomujete náš individuální přístup i snahu dodávat co nejkvalitnější zboží. Snažíme se dělat maximum a nechceme slevit z kvality. Proto prosíme o trpělivost v doručení zásilek v tuto předvánoční dobu. Děkujeme všem a těšíme se na Váš zájem.

Slovník

 

Každý kraj, každý obor a každé řemeslo má svoji hantýrku, svůj slovník. Tady je ten náš, soustružnický:
(Slovník slouží jako pomůcka pro začátečníky i pokročilé soustružníky, nejde o exaktní popis)

 

Anatomie dřeva -  složení dřeva z menších stavebních jednotek tvořící vláknitou strukturu se svými charakteristickými vlastnostmi ve vztahu k vodě, teplu, chemické a fyzikální odolnosti a mechanickým vlastnostem. Každý druh dřeva má své charakteristické složení a od nich se odvíjí i vlastnosti. Vlastnosti dřeva se liší vzhledem k různorodým růstovým podmínkám i napříč jedním druhem stromu.

Asynchronní motor - spolehlivý motor, používaný pro pohánění strojů a zařízení v široké škále odvětví. Jeho předností je vysoká spolehlivost a životnost. Změna otáček je řešena často pomocí řemenice, u novějších strojů za použití frekvenčního měniče, který umožňuje plynulou regulaci otáček (např. pomocí potenciometru) i plynulý rozběh a doběh soustruhu.

Břitové destičky - v posledních letech přicházejí do obliby různé břitové destičky, které jsou vyrobeny z nástrojové ocele např. HSS, nebo z tzv. Karbidů.

CBN - zkratka pro kubický nitrid bóru. Jedná se o nejtvrdší materiál po diamantu, používá se pro ostření tvrdých materiálů a vyniká svou vysokou životností. Nejvíce je CBN v podobě posypu na hliníkovém, nebo ocelovém těle, fixován niklem, nebo v podobě vrstvy 2-5 mm kdy je CBN rozptýlené v pojivu (pojivo udává charakteristiku použití). Oproti tradičnímu keramickému kotouči nelze zpravidla orovnat ani tvarovat.

DIN 800 - světově uznávaný standart ukončení vřetene. Ačkoliv norma už není platná, dodnes se využívá a odkazuje se na ní. Slouží k upevnění příruby a příslušenství na vřeteno stroje pomocí závitu a přesného naváděcího průměru.

Dřevní nádor - zbujení buněk za života stromu, způsobené často narušením kambia vnějším vlivem (např. ptactvem, apod.) a snaha stromu zapouzdřit tuto ránu. Nádory některých, zejména exotických, stromů jsou velice žádané pro svojí specifickou strukturu, tvar a barevnost (Red Mallee burl, Goldfield burl).

Dřevokazné houby - využívají dřevo a části stromu jako substrát.

Dřevokazný hmyz - hmyz potřebující v některém vývojovém stádiu dřevo nebo část stromu jako zdroj obživy, nebo útočiště.

Dutinový struh (také miskový) - anglicky bowl gouge - nástroj vyvinutý v 50. letech 20. století v Anglii. Dnes velmi rozšířený nástroj je charakterizován hlubokou drážkou ve tvaru "U" nebo "V". Tvar drážky není zanedbatelný, ale rozhodující je nábrus (krátký, dlouhý, extra dlouhý..) a primární úhel nabroušení. Velké množství možností nábrusů z něj činí nejuniverzálnější soustružnický nástroj. Známé jsou např. typy nábrusů "Irský", "Ellsworth", "Glenn Lucas", "Mike Mahoney", "Cindy Drozda". Obecně se dá říci, že každý ze soustružníků si časem oblíbí  a používá "svůj" nábrus, který mu dovolí technika, přípravek anebo ruka.

Excentr - používaný u rychloupínacích páček. Zefektivňuje a zpříjemňuje práci. Nicméně v některých případech je lépe se držet tradičního upínání šroubem.

Frekvenční měnič (FM) - používá se k řízení asynchronních motorů. Upravuje frekvenci ze sítě a tím řídí otáčky motoru. Snižuje spotřebu a zvyšuje životnost soustavy, hlavně zatížení ložisek.

Hladící nůž - anglicky Skew chisel. Jedná se o nástroj se šikmým oboustranným ostřím. Tradiční nástroj s neuvěřitelnou produktivitou v rukou mistra, ale nebezpečný nástroj v rukou nepoučeného začátečníka.

HP (PS) - anglicky Horse Power, německy Pferde Starke, česky "Koňská síla"- jednotka výkonu, která nepatří do soustavy SI. Příklad výkonu v HP, W a kW: 1/3HP = 370 W (0,37 kW), 3/4 HP = 550 W (0,55 kW), 1 HP = 750 W (0,75 kW), 2 HP = 1 500 W (1,5 kW), 3 HP = 2 200 W (2,2 kW).

HRC - tvrdost podle Rockwella - vtisk diamantového jehlanu konstantním tlakem do měřeného materiálu. Měří se velikost vtisku, přičemž tento je hluboký cca 0,2 mm. Používá se pro měření tvrdosti u tvrdých materiálů. Pro měkké materiály je test nepoužitelný. Je dobré si uvědomit, že tvrdost nástroje není vše a nevypovídá o houževnatosti materiálů, schopnosti držet ostří a brousitelnosti. Na tyto nejdůležitější parametry soustružnický nástrojů má vliv zejména chemické složení materiálů a jeho strukturální složení. Tvrdost běžných HSS ocelí všeobecně leží mezi 61 - 69 HRC. Tvrdost slinutých karbidů (SK) je cca 90 HRC. K měření povrchové tvrdosti materiálu se používají i další metody, jako jsou HRB, HRA, Vickers, Brinnel, apod. Každá metoda má svoje specifika, ale dají se mezi sebou orientačně do určité míry konvertovat.

Hrot - otočný (anglicky live center, do pinoly koníku) nebo unášecí (anglicky dead center, česky také pevný, do vřetena soustruhu). Slouží pro podepření delších kusů a tím jejich bezpečnějšímu upnutí a obrábění. Ve vřeteníků má unášecí hrot úkol přenášet otáčivý pohyb od vřetene na obrobek. Tvary jsou různé, od dvouzubých po čtyřzubé, případně mnohozubé. Velikost kuželu je od MK1 do MK4, rozměry otvoru kuželu se dají měnit vhodnými redukcemi. 

HSS - anglicky high speed steel - rychlořezná ocel. Jedná se o skupinu nástrojových ocelí s vysokým přídavkem legujících prvků, z nichž nejdůležitější jsou např. wolfram, molybden, chrom, vanad. Zvláštní význam má pak kobalt - ocel legovaná kobaltem se označuje jako HSS Co5, HSS Co8 nebo všeobecně HSSE (případně HSS-E). Kobalt má všeobecně za následek o něco vyšší tvrdost a lepší řezivost (preciznější ostří). Nejrozšířenější HSS ocel je M2 (český ekvivalent ČSN 19830). U nás je nejznámější HSS ocel RADECO.

Indukční motor - komutátorový DC motor s uhlíky. Dnes hojně rozšířen díky ceně a možnosti levně regulovat otáčky motoru.

Jehla (také Ostřina) - výstupek kovu, vznikající při ostření nástroje na ostří. U řezbářských nástrojů se pečlivě odlešťuje. U soustružnických nožů je jehla žádoucí. I přes krátkou životnost má dobré řezné vlastnosti.

Karbid - tvrdá sloučenina železa a karbidotvorných prvků, vytvářející tvrdé fáze. Historicky známý je např. karbid wolframu (widia, vidium - např. vidiový vrták). Karbidy jsou velmi tvrdé ale křehké. Vyrábí se v celé řadě jakostí, tzv. "sort", jako hrubozrné (hrubovací), nebo jemnozrnné (dokončovací). Karbidy se používají jako monolitní nástroje (celý nástroj je vyroben z karbidu), pájené (destička z karbidu je připájena na nosné tělo), nebo jako VBD (výměnná břitová destička) která je k držáku připevněna např. šroubkem. Setkáváme se také s označením SK (slinutý karbid), nebo HM (hard metal - neplést s hudebním žánrem :)). Pozor, zkratka HSS označuje zcela jiný materiál.

kW (kiloWatt) - jednotka výkonu, pojmenovaná po Jamesi Wattovi. Výkon se dále uvádí v HP (PS) = v koňských silách (HP – horse power, PS – pferde starke). Příklad výkonu ve W, kW a PS: 370 W (0,37kW) = 1/3HP, 550 W (0,55 kW) = 3/4 HP, 750 W (0,75 kW) = 1 HP, 1 500 W (1,5 kW) = 2 HP, 2 200 W (2,2 kW) = 3 HP.

Lože (strojařsky "féma") - nosná část soustruhu, na které jsou umístěny ostatní části soustruhu. Lože bývá vyrobeno ze šedé litiny nebo z oceli, kdy každý materiál má svoje klady i zápory.

Mokré soustružení - anglicky green wood turning. Technika soustružení, kdy se opracovává dřevo čerstvé (čerstvě pokácené) nebo mokré (dřevo před sušením). Z čerstvého dřeva se často soustruží polotovary např. pro misky. Jindy se u čerstvého dřeva využívá jeho specifických vlastností a následné deformace sušením.

Morse kužel (MK) - anglicky Morse Taper (MT). Jedná se o samosvorný kužel pro upínání příslušenství (hroty, unašeč vrtačkového sklíčidla, apod.). Bývá jím vybaveno jak vřeteno, tak koník. Velikosti jsou označovány čísly, např. MK1, MK2, apod.

Mramorování dřeva - anglicky wood spalting, je hnilobný proces dřevokazných hub, jejichž působením za určitých podmínek vzniká atraktivní zabarvení dřeva, tzv. mramorovaná kresba.

M2-ocel - v Schefieldské oblasti (Anglie) se jedné o oblíbenou HSS ocel na výrobu základní řadu nástrojů. Nejrozšířenější ocel HSS z které jsou vyráběny vrtáky, závitníky, závitová očka, výstružníky, a další nástroje. 

M33x3,5 -  nejrozšířenější evropský rozměr ukončení vřetene soustruhů na dřevo, na který se připevňuje sklíčidlo a ostatní příslušenství. Nejvhodnější varianta ukončení vřete je DIN 800, kdy je každý rozměr přesně vyspecifikován, a kompatibilita příslušenství se závitem je tak plně zaručená. Levnější soustruhy a neověření výrobci mohou uváděn tuto normu, aniž by ji skutečně splňovali.

Obtahování - oživení ostří jemným broušením.

Oddenek - část stromu od země k hlavnímu větvení. Pro průmyslové využití nejhodnotnější část kmene.

Orovnávač - pomůcka pro orovnání brusných kamenů. Měkké kameny typu břidlice, rozsutec, lze přerovnat na smirkovém papíru na rovné podložce. Keramické kotouče stolních kotoučových brusek, se orovnávají kvádrem z karbidu křemíků, nebo diamantovým orovnávačm, který může být tvořen jedním krystalem nebo diamantovým posypem.

Ostření - anglicky sharpening - proces broušení nástroje za účelem získání ostré řezné hrany. Velký vliv má kvalita materiálu nástroje a jeho tepelné zpracování (zušlechtění). Neméně podstatné je i způsob ostření a hlavně řezná geometrie nástoje a jeho nastavení vůči obráběnému materiálu.

Pinola - pohyblivá válcová část koníků většinou s dutinou s morse kuželem.

Plochý nůž - anglicky scraper. Typ plochého nože pro dokončovací práce.

PM-ocel - ocel, vytvořené unikátní technologií spékání kovového prášku, čímž vzniká velice jemná rovnoměrná chemická struktura, která má pozitivní vliv na některé mechanické vlastnosti. Zkratka PM sama o sobě neříká nic o chemickém složení oceli, ale o technologii výroby. Setkáme se i se zkratkou HSS-PM - rychlořezná ocel vyrobená technologii práškové metalurgie.

Poškození dřeva - zpravidla nežádoucí narušení dřeva, mající za následek, snížení jeho výtěžnosti. Může vzniknout za růstu stromu, nebo nevhodným zpracováním při, a nebo po, pokácení.

Primární úhel - úhel nabroušení struhu na čele. Úhle lze změřit úhel základními pomůckami pro měření úhlu, na rozdíl od sekundárního úhlu na bočním ostří, kde lze úhel spíše odhadovat.

Pružinový soustruh - středověký model soustruhu, který na některých místech přečkal až do dnešních dnů. Soustruh je poháněn lidskou silou pomocí pedálu.

RADECO - u nás nejznámější HSS z dílen již zaniklého výrobce HUŤ POLDI KLADNO. RADECO se přeneseně zaužilo pro polotovary soustružnických nožů na kov. Polotovar = každý si vybrousil, co potřeboval. RADECO má označení podle české normy ČSN 19810.

Řezivo - rozřezáním kmene stromu vzniká řezivo. Základním řezivem jsou latě, desky, fošny, trámy.

Segmentové soustružení - technika soustružení skládaných a lepených kusů (segmentů) dřeva. Technika se využívá pro soustružení jak jednoduchých lepených stejno nebo různo barevných druhů dřev, tak komplikovaných obrazců.

Sklíčidlo - upínací hlava soustruhu. Na dřevo se používá čtyřčelisťové sklíčidlo. Na upínání vrtáků do koníka se používá vrtačkové sklíčidlo.

Soustruh - stroj, na kterém se soustruží různé materiály. Obecně se skládá z lože, vřeteníku a koníku.

Soustružení dřeva - technologie opracování dřeva, kdy materiál rotuje a nástroj je k materiálu přikládán. Soustruhu je jeden z nejstarších strojů na obrábění dřeva, a od toho se odvíjí i jednoduchost konstrukce stroje pro ruční soustružení. Soustružení v sobě snoubí dva aspekty - technický (vedení nástroje, metody upínání, prostorovou představivost) a materiálový (dřevo jako osobitý materiál se svými anizotropními vlastnostmi v různém směru růstu stromu).

Stolní soustruh - soustruh, který nemá vlastní podstavec nebo nohy.

Struh - ruční nástroj na soustružení dřeva. Někdy také nazývané nůž, nebo všeobecně dláto. 

Sukovník - anglicky Forstner bit - speciální vrták se středícím hrotem, příčným ostřím a předřezávacími zuby na obvodu nástroje, zajišťující v příčném dřevě čistý okraj. Dno otvorů tomto vrtáků zůstává rovné.

Sušení dřeva - proces snižování vlhkosti ve dřevě. Rozlišujeme přirozené sušení (sušení za využití přirozených klimatických podmínek) a umělé sušení (uměle řízený proces snižování vlhkosti). Správné sušení dřeva minimalizuje praskání a borcení dřeva, a předpokládá základní znalosti o stavbě dřeva a fyzikálnímu chování látek. Sušení dřeva, společně se znalostí změny rozměrů dřeva při jeho sušení, je jednou z nejkomplexnějších a nejzákladnějších znalostí práce se dřevem.

Šlapací soustruh - setrvačníkový šlapací soustruh. První návrh setrvačníkového soustruhu udělal vynálezce Leonardo da Vinci kolem roku 1500. Soustruh se masově rozšířil až v 19. století a na venkově byl běžně využíván do 2. světové války. V některých civilizací méně postižených oblastech světa, přetrval až dodnes.

VBD - zkratka pro výměnnou břitovou destičku. Běžně se vyrábí z Karbidu, ale může být vyrobena i z jiného materiálu, např. z HSS. Výhoda břitové destičky spočívá v možnosti ji snadno demontovat a vyměnit za novou nebo jinou VBD stejného nebo i různého tvaru a geometrie, pokud to držák umožňuje. 

Vrtačkové sklíčidlo - pro upevnění vrtáků, sukovníků a dalších přípravků s válcovou nebo šestihrannou stopkou. V našem případě bývá vybaveno Morse kuželem.

 

 

Chybí vám zde nějaký pojem? Máte výtku k formulaci pojmu nebo jej chcete doplnit? Neváhejte se na nás obrátit na adrese gurtool@gurtool.cz !